Find vikarer eller fremtidige arbejdsgivere på dk-vikar.dk

Dette indlæg er finansieret indlæg og indeholder promoverede hjemmesidehenvisninger.

Et vikarbureau er en storartet service for såvel arbejdsgivere, som leder efter midlertidig arbejdskraft, samt ledige, som ønsker at få en fod inden for på arbejdsmarkedet. Læs mere her:

Fordele for arbejdsgivere

Hvis du som arbejdesgiver i en branche, som er præget af en høj grad af omskiftelighed, for eksempel sæson betinget arbejde eller arbejde, som er betinget af kontrakter og entrepriser, har du sikkert i perioder brug for et større mandskab end andre. Det kan for eksempel være, at du har et større landbrug, som har brug for ekstra arbejdeskraft omkring høsten, eller en entreprenør virksomhed, som fra tid til anden får store kontrakter i hus.

Hvis du ikke selv ønsker at ansætte dine vikarer (og dermed skal igennem en længere ansættelses procedure med alt hvad dette indebærer), kan du vælge at benytte dig af et vikarbureau i stedet. Et vikarbureau udfører alle de indledende øvelser, så du ikke behøver. Alle kandidater i et vikarbureaus emnebank er omhyggeligt screenet, således at du kan være sikker på kun at blive præsenteret for kandidater, som er matchet til dine behov efter alle kunstens regler.

Du behøver ikke at bekymre dig om pension, løn under sygdom, ferieopsparing og lignende. Alt dette er sørget for via vikarbureauet – du betaler blot en flat fee, og har kun kandidaten tilknyttet i det aftalte tidsrum. Medmindre du selvfølgelig bliver så glad for din vikar, at du beslutter at fastansætte ham eller hende.

Fordele for ledige

Er du ufaglært ledig, og trænger du til at komme i gang, kan du altid finde beskæftigelse via et vikarbureau. Du vil, efter grundig screening, blive optaget i vikarbureauets emnebank, og dernæst matchet op med virksomheder, som efterspørger dine kompetencer og erfaringer.

Således kan du tjene penge, mens du opbygger erfaring med forskellige typer arbejdspladser. Og du øger samtidig dine chancer for fast ansættelse – med et vikarjob får du nemlig chancen for at vise, hvad du kan, over for en potentiel arbejdsgiver.

Læs mere på dk-vikar.dk

Astrid Pedersen